1. Wizyta w salonie.Najlepiej ze zwymiarowanym planem pomieszczenia (może być odręczny). Plan powinien zawierać rozmieszczenie instalacji wodnej, odpływowej i elektrycznej, wysokość parapetu, usytuowanie "kratki" wentylacyjnej, grzejników itp.

Pozwoli to nam przygotowanie szkicowej aranżacji i wstępną wycenę, jeśli będzie ona możliwa na tym etapie. Chętnie zobaczymy też źródła Państwa inspiracji czyli np. zdjęcia z pism wnętrzarskich oraz pokażemy przykłady naszych realizacji.

Wyceny dokonujemy tylko w salonie po omówieniu standardu wykonania. Nie stosujemy przy wycenie ani "metra zabudowy" ani "kilograma kuchni".Cena jest uzyskiwana poprzez zsumowanie elementów składowych w wybranym standardzie. Przy wycenie wstępnej podajemy przybliżoną globalną kwotę wykonania zabudowy (ewentualnie w rozbiciu na meble, akcesoria, blaty, montaż)

2. Wizyta projektanta.Czyli profesjonalny pomiar pomieszczenia na ryzyko firmy z uwzględnieniem rzeczy istotnych do prawidłowego projektu i późniejszego prawidłowego i odpowiedzialnego montażu
Przed wizytą projektanta pobierane jest wadium w wysokości 300 pln, które potem odliczane jest od kwoty zamówienia.

W przypadku gdy jeszcze nie mamy dostępu do lokalu, wadium pobierane jest przed wykonaniem projektu na podstawie pomiaru Klienta, natomiast pomiar i ew. korekty projektu wykonywane są gdy stanie się to możliwe. Przeważnie wystarcza jedna szczegółowo określona wersja projektu plus ewentualne modyfikacje.

3. Przygotowanie umowy.Po wykonaniu projektu i sporządzeniu szczegółowej specyfikacji opisującej jednoznacznie elementy składowe zabudowy podpisywana jest terminowa umowa określająca sposób jej realizacji i termin z dokładnością do tygodnia.

Przy podpisaniu umowy pobierana jest zaliczka w wysokości 40 % wartości przedmiotu umowy i od tego momentu biegnie termin.

4. Realizacja umowy - montaż.Po wspólnym ustaleniu dokładnego terminu dowozu i montażu następuje I etap dopłaty do 90 % wartości przed lub w dniu dostawy (w zależności od sposobu płatności) ale przed rozpoczęciem montażu.

II etap dopłaty - po zakończeniu montażu i sprawdzeniu ostatnie 10 % Wszelkie domówienia realizowane są po rozliczeniu etapów pierwotnie zamówionych po zatwierdzeniu w formie aneksów do umowy.

5. Wspólne podziwianie osiągniętego efektu
MEBICA NOVA, Warszawa, ul. Bartycka 26, paw. 16a, tel.: (22) 424-16-51, mebicabartycka@wp.pl